takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Succisa pratensis Moench

czarcikęs łąkowy
na stronie — występowanie · znaleziska