atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Veronica polita Fr.

przetacznik lśniący
Veronica polita (przetacznik lśniący)
28.04.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek XL
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Veronica polita (przetacznik lśniący)
kwiat
Veronica polita (przetacznik lśniący)
kwiat
Veronica polita (przetacznik lśniący)
liść, młody owoc
Veronica polita (przetacznik lśniący)
3D
Veronica polita (przetacznik lśniący)
3D
Veronica polita (przetacznik lśniący)

cechy charakterystyczne

Veronica polita (przetacznik lśniący)
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Veronica polita (przetacznik lśniący)
Roślina jednoroczna. Pędy rozgałęzione od nasady, pokładające się, jedynie na końcu uniesione, 10 – 30 cm długości. Łodygi mniej lub bardziej gęsto owłosione krótkimi włoskami łukowato skierowanymi do przodu i nielicznymi dłuższymi nieco kędzierzawymi włoskami.

space

Kwiaty niemal od nasady łodygi. Szypułki kwiatów 0.4 – 1.2× dłuższe od przysadek (zwykle od nich krótsze); w czasie owocowania nie wydłużają się, zwieszone; dość gęsto owłosione krótkimi włoskami łukowato skierowanymi do przodu.

space

Korona 5 – 7 (8) mm średnicy, jasnoniebieska z ciemniejszymi żyłkami, działki odwrotnie jajowate do okrągłych, dolna zwykle węższa i biaława.

space

Nasiona muszlowato wygięte, w zarysie eliptyczne, 1 – 1.3 mm długości i ok. 1 mm szerokości, ich powierzchnia płytko bruzdowana.

Kwitnie od marca do października i w bezmroźnych okresach zimy.

występowanie

Veronica polita (przetacznik lśniący)
pokrój
Veronica polita (przetacznik lśniący)
XL
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty chwast upraw okopowych i ogrodowy. Występuje też na ugorach, terenach ruderalnych, przydrożach, w miejscach bez pełnego pokrycia roślinnością. Preferuje gleby gliniaste, żyzne, bogate w wapń, suche i umiarkowanie wilgotne. Ciepłolubny.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080401.4.bg - Veronica polita (przetacznik lśniący); Poznań, park 1000-lecia
080401-4
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, park 1000-lecia/ #7
znalezisko 20130000.vepo_13.13 - Veronica polita (przetacznik lśniący); Wrocław
130000-vepo_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #5, 1.3D
znalezisko 20110422.2.jkr - Veronica polita (przetacznik lśniący); Ponidzie
110422-2
leg. Jerzy Kruk
/Ponidzie/ #3
znalezisko 20120430.2.jkr - Veronica polita (przetacznik lśniący); Cieszkowy
120430-2
leg. Jerzy Kruk
/Cieszkowy/ #2, 2.3D
znalezisko 00010000.5.konrad_kaczmarek - Veronica polita (przetacznik lśniący)
5
leg. Konrad Kaczmarek #4