atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.152)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Hacquetia epipactis (Scop.) D.C.

cieszynianka wiosenna
Hacquetia epipactis
17.04.2004, Dzięgielów; copyright © by Antoni Mielnikow
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
Hacquetia epipactis
cechy diagnostyczne w kluczu:Apiaceae (selerowate)kl 4995

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.152 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
wystepowanie
o mapie występowania
W lasach liściastych, zwłaszcza grądowych i buczynach, rzadziej w łęgowych. Na glebach próchnicznych, gliniastych do ilastych, trwale wilgotnych, słabo kwaśnych do słabo zasadowych, różnego pochodzenia. Gatunek wilgociolubny i cieniolubny. Kwitnie na przedwiośniu, jeszcze przed rozwojem własnych liści i liści drzew pod którymi rośnie.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.A056.bl - Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
A056
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 20070415.2.jkr - Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna); rez. ‘Cieszynianka’, Mogilany k/Krakowa
070415-2
leg. Jerzy Kruk
/rez. ‘Cieszynianka’, Mogilany k/Krakowa/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Hacquetia epipactis (cieszynianka wiosenna)
🌱
Rodzima bylina kwitnąca na przedwiośniu. Stosowana jako wybitnie trwała bylina okrywowa w miejscach wilgotnych i ocienionych, pod okapem drzew lub krzewów liściastych; najlepiej w runie parkowym. Z uwagi na efemeroidalny charakter (liście zanikają u progu lata), do sadzenia w grupach i niewielkich płatach i łączenia z później rozwijającymi się bylinami na rabatach bylinowych i skalniakach.
💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • "runa leśnego" • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
trwała • 🌿 ozdobne liście
wysokość: 10 – 25 cm
kwitnienie: od marca do maja

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • próchniczna • ciężka (gliniasta/ilasta)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień lub półcień • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

Stanowiska żyzne, trwale wilgotne, półcieniste lub ocienione. Gleby mogą być ciężkie, gliniaste i iglaste. Z uwagi na rzepowaty korzeń źle znosi przesadzanie.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu [zaraz po zbiorze]
przez podział [wiosną lub jesienią]

≈ odmiany i dostępność (#2/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)