atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Senecio aquaticus Hill [🔉 se·ne·ci·o *]

starzec wodny
Senecio Senecio Senecio SenecioSeneciostarzec cienisty (Senecio umbrosus)starzec gorczycznikowy (Senecio barbaraeifolius)
Senecio aquaticus
08.07.2008, rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Senecio aquaticus
Senecio aquaticus
Senecio aquaticus
listki okrywy stopniowo zwężające się
Senecio aquaticus
Senecio aquaticus
łatki skośnie skierowane ku górze
Senecio aquaticus

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Senecio (starzec)kl 1871
Rośliny dwuletnie lub krótkotrwałe byliny, 30 – 70 cm wysokości; żółtozielone, trawiastozielone, nagie. Różyczka liściowa zachowuje się w czasie kwitnienia. Pędy rozgałęziają się od dołu.

space

Koszyczki 20 – 30 mm średnicy; kwiaty pomarańczowożółte. Okrywa z 13 listków; wąskoeliptyczne, błoniasto obrzeżone, powoli zwężające się ku górze, z ostrym, ciemnym wierzchołkiem; ich powierzchnia ±naga. Dodatkowych listków okrywy 4 – 6, sięgają do 1/3 okrywy.

space

Kwitnie (czerwiec)lipiec – wrzesień(październik).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Senecio aquaticus (starzec wodny)
Rzadki, głównie na północnym-zachodzie Polski. Gatunek atlantycki.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080709.1.pkob; rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie
080709-1
leg. Piotr Kobierski
/rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie/ #1
znalezisko 20080708.9.pkob; rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie
080708-9
leg. Piotr Kobierski
/rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie/ #8