atlas-roslin.pl

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [🔉 pte·ri·di·um]

orlica pospolita
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pteridium aquilinum
pokrój pojedyńczej rośliny
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
Pteridium aquilinum
pokrój
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
liść, widok od spodu
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
rozwijający się szczyt liścia

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Polypodiopsida (paprocie)kl 3462
Bylina z kłączem gęsto owłosionym, bez łusek, do 12mm grubości, poziome, znacznie zagłębione (do 30cm); z każdego odgałęzienia wyrasta w danym roku tylko jeden liść, niezimujący.

space

Często rozmnaża się głównie wegetatywnie. Kupki zarodni leżą na brzegu blaszki, zlewają się ze sobą i są całkowicie przykryte jej podwiniętym brzegiem przypominającym zawijkę. Zarodniki dojrzewają w okresie lipiec-wrzesień.

space

Roślina trująca.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
Pospolita. Lasy, zarośla, zręby, murawy; na kwaśnych i silnie kwaśnych glebach, często piaszczystych, suchych.
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Polypodiopsida (paprocie)kl 3462
Cechy różnicujące podgatunki podał Dariusz Tlałka.
!!! brak wskazanego klucza nadrzędnego
Pteridium aquilinum ssp. aquilinum (orlica pospolita typowa)
XL
Pteridium aquilinum ssp. aquilinum (orlica pospolita typowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pierwsze dolne odcinki pierwszego rzędu są często krótsze od następnych i nieznaczne co do reszty blaszki.
Pteridium aquilinum ssp. pinetorum (orlica pospolita borowa)
XL
Pteridium aquilinum ssp. pinetorum (orlica pospolita borowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pierwsze dolne odcinki pierwszego rzędu są głównie dłuższe od następnych i osiągają wielkość pozostałej części blaszki.
  Podgatunek ten został niedawno znaleziony na terenie Polski, gdzie zajmuje siedliska znacznie uboższe od podgatunku typowego.

wybrane okazy · selected collections

#2
wkaczmarski.210626-1
leg. Wojciech Kaczmarski
/woj. łódzkie, pow. zgierski, wieś Rosanów/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
🌱
Krajowa paproć z długimi, pełzającymi kłączami. Rośnie w lasach sosnowych, na glebach ±kwaśnych, lżejszych i na terenach ruderalnych. Poszczególne liście wyrastają w znacznej odległości od siebie, przez co zwarcie płatu może być niepełne.

space

👌 uprawa łatwa • trwała • 🌿 ozdobne liście • roślina trująca
wysokość: 0.3 – 2 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • ☁ cieniste • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • próchniczna • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • preferuje lekko kwaśne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

9 – 4 szt./m2 • rozstawa: 33 – 50 cm
[(zarodniki) po dojrzeniu (lipiec-sierpień)]
przez podział [wiosną lub jesienią]

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.235 [71.1]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.83 [85.1]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.39+36k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.38 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.95 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.11 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.16 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.16 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.16 [3]
 • Łukasiewicz A., 2003 — Rośliny okrywowe p.64 [405]
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.724 [166]
 • Grabowska B., Kubala T., 2006 — Byliny okrywowe i runa leśnego. p.85 [147]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji