atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis tectorum L.

pępawa dachowa