atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Triglochin palustre L.

świbka błotna