Carex pseudocyperus
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Kłoski żeńskie zwisłe na 4-5cm długich gałązkach, bardzo gęste, 3-6cm długości.

Najniższa podsadka dłuższa od kwiatostanu.

Pęcherzyki jajowato-lancetowate, 4.5-5.5mm długości, bladozielone lub żółtawe, dojrzałe odgięte w dół, z wydłużonym szydlastym, rozszczepionym dzióbkiem.

Rośliny duże, 60-100cm wysokości, liście 6-12mm szerokości.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Częsta. Szuwary, torfowiska niskie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
pdrz.3
leg. Przemysław Drzewiecki
#2
pkob.200326-2
leg. Piotr Kobierski
/-/
#2
rp.050529-1
leg. Remigiusz Pielech
/brzeg bezimiennego jeziora w południowej części Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (Ziemia Lubuska)/
#1
jmak.120801-1
leg. Jarosław Makowski
/ok. Czerska, woj. pomorskie/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.859 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.632 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.625 [9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.346 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.673 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.460+t24 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.304 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.859 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji