atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Carex pseudocyperus L. [🔉 ka·reks *]

turzyca nibyciborowata
Carex pseudocyperus
05.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Kłoski żeńskie zwisłe na 4 – 5 cm długich gałązkach, bardzo gęste, 3 – 6 cm długości.

Najniższa podsadka dłuższa od kwiatostanu.

Pęcherzyki jajowato-lancetowate, 4.5 – 5.5 mm długości, bladozielone lub żółtawe, dojrzałe odgięte w dół, z wydłużonym szydlastym, rozszczepionym dzióbkiem.

Rośliny duże, 60 – 100 cm wysokości, liście 6 – 12 mm szerokości.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Częsta. Szuwary, torfowiska niskie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.3.pdrz - Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
3
leg. Przemysław Drzewiecki #3
znalezisko 20200326.2.pkob - Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata); -
200326-2
leg. Piotr Kobierski
/-/ #2
znalezisko 20050529.1.rp; brzeg bezimiennego jeziora w południowej części Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (Ziemia Lubuska)
050529-1
leg. Remigiusz Pielech
/brzeg bezimiennego jeziora w południowej części Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (Ziemia Lubuska)/ #2
znalezisko 20120801.1.jmak - Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata); ok. Czerska, woj. pomorskie
120801-1
leg. Jarosław Makowski
/ok. Czerska, woj. pomorskie/ #1

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne