Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)
liście odziomkowe
Androsace septentrionalis (naradka północna)
kwiatostan
Androsace septentrionalis (naradka północna)
kwiatostan
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Androsace (naradka)kl 5149
Rośliny roczne, z włoskami prostymi i rozgałęzionymi, gwiazdkowatymi i widlastymi; bez płonnych różyczek i rozłogów.

space

Wszystkie liście w pojedynczej przyziemnej różyczce liściowej; ±siedzące; lancetowate do podługowato lancetowatych, w górze odlegle ząbkowana, 10-35mm długości i 2-7mm szerokości.

space

Kielich nagi, 2.5-3.5mm długości, krótszy od korony (ta 4-5mm średnicy), prawie nagi. Korona biała lub zaczerwieniona, z żółtą plamą w gardzieli.

space

Nasiona jajowate, 0.7-1.0mm długości, bardzo drobno brodawkowane.

Kwitnie w maju i czerwcu.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Androsace septentrionalis (naradka północna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Androsace septentrionalis (naradka północna)
Dość częsta. Piaski, piaszczyste bory, ugory, pola, murawy stepowe. Na glebach piaszczystych lub piaszczysto-ilastych, zasadowych lub obojętnych, niewapiennych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Stardust’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wybrane okazy · selected collections

#5
jkr.090426-3
leg. Jerzy Kruk
/Góry Towarne (Jura)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji