atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Androsace septentrionalis L.

naradka północna
Androsace Androsace Androsace AndrosaceAndrosacenaradka tępolistna (Androsace obtusifolia)naradka odroślowa (Androsace sarmentosa)
Androsace septentrionalis (naradka północna)
26.04.2009, Góry Towarne (Jura); copyright © by Jerzy Kruk
Androsace septentrionalis (naradka północna)
26.04.2009, Góry Towarne (Jura); copyright © by Jerzy Kruk
Androsace septentrionalis (naradka północna)
liście odziomkowe
Androsace septentrionalis (naradka północna)
kwiatostan
Androsace septentrionalis (naradka północna)
kwiatostan
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Androsace septentrionalis (naradka północna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Androsace (naradka)kl 5149
Rośliny roczne, z włoskami prostymi i rozgałęzionymi, gwiazdkowatymi i widlastymi; bez płonnych różyczek i rozłogów.

Łodygi bezlistne, liczne, 5 – 15 (30) cm wysokości, omszone, z rozproszonymi włoskami gruczołowatymi.

space

Kielich nagi, 2.5 – 3.5 mm długości, krótszy od korony (ta 4 – 5 mm średnicy), prawie nagi. Korona biała lub zaczerwieniona, z żółtą plamą w gardzieli.

Torebka kulista, ±dłuższa od kielicha.

Nasiona jajowate, 0.7 – 1.0 mm długości, bardzo drobno brodawkowane.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsta. Piaski, piaszczyste bory, ugory, pola, murawy stepowe. Na glebach piaszczystych lub piaszczysto-ilastych, zasadowych lub obojętnych, niewapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090426.3.jkr - Androsace septentrionalis (naradka północna); Góry Towarne (Jura)
090426-3
leg. Jerzy Kruk
/Góry Towarne (Jura)/ #5
znalezisko 20210901.92.kkcz - Androsace septentrionalis (naradka północna); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-92
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #1