atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa pratensis L.

wiechlina łąkowa
Poa Poa Poa PoaPoawiechlina gajowa (Poa nemoralis)wiechlina zwyczajna (Poa trivialis)