atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.176)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Lycopodium clavatum L.

widłak goździsty
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pokrój; 29.04.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
zarodnikujące kłosy
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
kłosy zarodnikonośne
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście pędów płonnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
fragment kłosów zarodnikonośnych w zbliżeniu
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiaceae (widłakowate)kl 1689
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście płonne
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
fragment zarodnikujących kłosów
Roślina zimozielona, wieloletnia. Pędy długie, 50 – 400 cm, płożące się i zakorzeniające się, rozgałęziające się widlasto, przy czym rozgałęzienia boczne są nierównej długości, podnoszące sie i wzniesione.

space

Liście równowąskolancetowate, 3 – 5 mm długości, całobrzegie lub w dole pędu drobno ząbkowane, bez suchobłoniastego obrzeżenia, zakończone długim białym nitkowatym wyrostkiem, łukowato wzniesione ku górze, rzadziej prostopadle odstające.

space

Listki zarodniowe jajowate, w górze nagle zwężone i wydłużone, brzegiem płytko, nieregularnie ząbkowane i szeroko suchobłoniasto obrzeżone, na stopce wyrażnie rzadsze, węższe i bez zarodni.

space

zmienność

W Karpatach można spotkać formy o krótkiej stopce i z pojedynczymi kłosami zarodnionośnymi.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.176 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080429.4.08 - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Bieszczady
080429-4
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #6
znalezisko 20101007.2.10 - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Wołosate, Bieszczady
101007-2
leg. Marek Snowarski
/Wołosate, Bieszczady/ #8
znalezisko 20020800.1.sm - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Góry Orlickie, Zieleniec
020800-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/ #2
znalezisko 20030602.1.ww - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Kotlina Sandomierska
030602-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #7
znalezisko 00010000.am_5.m - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Feldberg, Niemcy
am_5
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/ #4
znalezisko 20111113.1.js - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Izery
111113-1
leg. Jacek Soboń
/Izery/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
🌱
Niegdyś zarodniki były używane z uwagi na łatwopalność (zawierają 50% oleju) dla uzyskiwania efektów pirotechnicznych w przedstawieniach.

space