atlas-roslin.pl

Lycopodium clavatum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *]

widłak goździsty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pokrój
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
zarodnikujące kłosy
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
kłosy zarodnikonośne
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście pędów płonnych
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
fragment kłosów zarodnikonośnych w zbliżeniu
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiaceae (widłakowate)kl 1689
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
liście płonne
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
fragment zarodnikujących kłosów
Roślina zimozielona, wieloletnia. Pędy długie, 50-400 cm, płożące się i zakorzeniające się, rozgałęziające się widlasto, przy czym rozgałęzienia boczne są nierównej długości, podnoszące sie i wzniesione.

space

Liście równowąskolancetowate, 3-5 mm długości, całobrzegie lub w dole pędu drobno ząbkowane, bez suchobłoniastego obrzeżenia, zakończone długim białym nitkowatym wyrostkiem, łukowato wzniesione ku górze, rzadziej prostopadle odstające.

space

Listki zarodniowe jajowate, w górze nagle zwężone i wydłużone, brzegiem płytko, nieregularnie ząbkowane i szeroko suchobłoniasto obrzeżone, na stopce wyrażnie rzadsze, węższe i bez zarodni.

space

zmienność

W Karpatach można spotkać formy o krótkiej stopce i z pojedynczymi kłosami zarodnionośnymi.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.176 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1413, lp.400[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

wybrane okazy · selected collections

#6
08 04 29 - 4
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/
#8
10 10 07 - 2
leg. Marek Snowarski
/Wołosate, Bieszczady/
#2
sm.020800-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/
#7
ww.030602-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
#4
m.am_5
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/
#2
js.111113-1
leg. Jacek Soboń
/Izery/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
🌱
Niegdyś zarodniki były używane z uwagi na łatwopalność (zawierają 50% oleju) dla uzyskiwania efektów pirotechnicznych w przedstawieniach.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lycopodium clavatum L. [🔉 ly·ko·po·di·um *](pl) widłak goździsty
lycopodium (lat. z gr., subst.) — "wilcza łapka", nazwa w grece jest nadana przez Tabernaemontanus, który przetłumaczył niemiecką nazwę Wolfklauen; jest złożeniem greckich lykos (wilk) i podion (łapka, zdrobnienie od pus, podos (łapa)); nazwa oddaje podobieństwo ulistnionych pędów do tejże
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji