takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Artemisia pontica L.

bylica pontyjska bylica pontycka
Artemisia pontica
15.08.2008, Ostra Góra k/Buska ; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Artemisia pontica
Artemisia pontica
Artemisia pontica
Artemisia pontica (bylica pontyjska)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Suche murawy i zbocza k. Buska i Pińczowa, zawlekana na miejsca ruderalne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Wysokość: do 60 cm

Kwitnienie: od kwietnia do maja

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne