atlas-roslin.pl

Leontopodium alpinum Cass. [🔉 le·on·to·po·di·um *]

szarotka alpejska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
pokrój
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

opis

Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.410 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.100709-10
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/
#3
and.060717-5
leg. Anna Nowak-Dańda
#3
am.040720-23
leg. Antoni Mielnikow
/Tatry (Boczań)/
#3
js.150701-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Everest/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności nasion analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.109 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.180 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.680 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.509 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.90 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.538 [11]
 • Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.360 [85.25]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.132 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.669 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.459 [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji