atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.410); b/wył. gosp. (§8.1)

Leontopodium alpinum Cass.

szarotka alpejska
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
09.07.2010, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
pokrój
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.410 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100709.10.jkr - Leontopodium alpinum (szarotka alpejska); Czerwone Wierchy (Tatry)
100709-10
leg. Jerzy Kruk
/Czerwone Wierchy (Tatry)/ #3
znalezisko 20060717.5.and - Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)
060717-5
leg. Anna Nowak-Dańda #3
znalezisko 20040720.23.am - Leontopodium alpinum (szarotka alpejska); Tatry (Boczań)
040720-23
leg. Antoni Mielnikow
/Tatry (Boczań)/ #3
znalezisko 20150701.1.js - Leontopodium alpinum (szarotka alpejska); Wleń
150701-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Everest/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

≈ odmiany i dostępność (#3/14)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)