atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Dactylis polygama Horv.

kupkówka Aschersona
Dactylis aschersoniana Graebn. · Dactylis glomerata L. ssp. aschersoniana (Graebn.) Thell.