atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Crepis praemorsa (L.) Tausch

pępawa różyczkolistna
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa błotna (Crepis paludosa)pępawa makolistna (Crepis rhoeadifolia)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
kwiatostan; 31.05.2002, Pogórze Orlickie, Zielone koło Dusznik-Zdroju; copyright © by Michał Smoczyk
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)

występowanie

Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100523.3.jkr - Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna); Ostra Góra (Ponidzie)
100523-3
leg. Jerzy Kruk
/Ostra Góra (Ponidzie)/ #5
znalezisko 00010000.17.kswit - Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna); Pojezierze Krzywińskie
17
leg. Konrad Świtalski
/Pojezierze Krzywińskie/ #2