atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.260)

Digitalis grandiflora Mill.

naparstnica zwyczajna
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
grupa roślin; 21.06.2008, Góry Bystrzyckie, Lesica Kolonia; copyright © by Michał Smoczyk
Digitalis grandiflora
pęd z owocami
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
rośliny w początkowej fazie kwitnienia
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Digitalis (naparstnica)kl 5448

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.260 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta, w północno-zachodniej Polsce rzadko. Widne lasy, zarośla, skraje i zręby.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień lub umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

≈ odmiany i dostępność (#2/2)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
🌱
Nasiona, liście i kwiaty trujące. Czynnikiem toksycznym są glikozydy nasercowe, o działaniu słabszym niż u naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea).
⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny
wysokość: 0.6 – 1.2 m
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080621.4.sm - Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna); Góry Bystrzyckie, Lesica Kolonia
080621-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Bystrzyckie, Lesica Kolonia/ #3
znalezisko 20050531.1.bl; Pieniny, wąwóz Sobczański
050531-1
leg. Barbara Łotocka
/Pieniny, wąwóz Sobczański/ #1

mieszaniec Digitalis grandiflora Mill.

Digitalis ×mertonensis · naparstnica Mertona
Digitalis grandiflora × purpurea
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
Digitalis purpurea · naparstnica pupurowa
naparstnica dwuletnia, naparstnica trwała, (potocznie: naparstnica purpurowa)
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]