atlas-roslin.pl

Alisma lanceolatum With.

żabieniec lancetowaty
Alisma plantago-aquatica sensu Trel., non L. [🔉 * a·kwa·ti·ka] · Alisma stenophyllum (Asch. et Graebn.) Sam.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum
pokrój kwiatnącej rośliny, zbiorowisko namułkowe z klasy Cl.Isoeto-Nanojuncetea
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
kwiaty zwykle z zaostrzonymi płatkami, rozwijają się przed południem (u Alisma plantago-aquatica – płatki owalne, rozkwita po południu)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Alisma (żabieniec)kl 9099

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Alisma lanceolatum (żabieniec lancetowaty)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

cechy diagnostyczne w kluczu:Alisma (żabieniec)kl 9099

wybrane okazy · selected collections

cechy diagnostyczne w kluczu:Alisma (żabieniec)kl 9099

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

cechy diagnostyczne w kluczu:Alisma (żabieniec)kl 9099

🌱 🌸
opcje Bazaru

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Alisma lanceolatum With.Alisma plantago-aquatica sensu Trel., non L. [🔉 * a·kwa·ti·ka] · Alisma stenophyllum (Asch. et Graebn.) Sam.(pl) żabieniec lancetowaty
aquaticus, -a, -um (lat., adj.)
wodny; rosnący w lub przy wodzie, w miejscu podmokłym; przymiotnik od aqua, -ae - woda
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.299 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.768 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.528 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.572 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.159 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.77 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.583 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.281+t14 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.2 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.775 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji