atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Reseda luteola L.

rezeda żółtawa
Reseda Reseda Reseda ResedaResedaReseda inodorarezeda wonna (Reseda odorata)
Reseda luteola
ogr. bot.; copyright © by Jarosław Makowski
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
ogólny pokrój rośliny
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
kwiaty
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
Reseda luteola (rezeda żółtawa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Reseda (rezeda)kl 4037

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw,. 1825r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090628.6.tt - Reseda luteola (rezeda żółtawa); las pod Kołobrzegiem
090628-6
leg. Tadeusz Twardy
/las pod Kołobrzegiem/ #3
znalezisko 20150720.1.jmak - Reseda luteola (rezeda żółtawa)
150720-1
leg. Jarosław Makowski #2