atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. [🔉 ko·to·ne·as·ter *]

irga kutnerowata, irga owłosiona
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K. Koch
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
29.07.2008, dol. Strążyska (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cotoneaster (irga)kl 4761

krótki opis

Podobna do irgi pospolitej (Cotoneaster integerrimus) ale liście okrągławe z tępym wierzchołkiem; górą trwale owłosione. Kielich i owoce są także owłosione.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
W Polsce ma północną granicę zasięgu i występuje tylko w Tatrach, na skałach wapiennych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • żyzność — podłoże ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin