atlas-roslin.pl

Lycopodiella inundata (L.) Holub [🔉 li·ko·po·di·el·la]

widłaczek torfowy, widłak torfowy
Lepidotis inundata (L.) Börner [🔉 le·pi·do·tis] · Lycopodium inundatum L.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
01.11.2011, Bratkowice k. Głogowa Małopolskiego, ok. 10 km na NW od Rzeszowa; copyright © by Marcin Łuczak
Lycopodiella inundata
pokrój
Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
XL
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
XL

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lycopodiaceae (widłakowate)kl 1687
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Pędy krótko płożące się, do ok. 10 cm długości, z 1-2 wzniesionymi gałązkami zarodnionośnymi wysokości 2-10 cm. Pod koniec wegetacji płożące gałązki zakańczają się dużym pąkiem zimującym a reszta rośliny obumiera.

Kłosy niewiele różnią się od ulistnionych pędów, są luźne, ich liście są zielone i nie są suchobłoniasto obrzeżone.

Liście asymilacyjne równowąsko-lancetowate, do 4 mm długości i 1 mm szerokości, całobrzegie. Tworzy także nieduże rozmnóżki — pąki przybyszowe w kątach liści.

Zarodnikuje w okresie lipiec-październik.Pędy krótko płożące się, do ok. 10 cm długości, z 1-2 wzniesionymi gałązkami zarodnionośnymi wysokości 2-10 cm. Pod koniec wegetacji płożące gałązki zakańczają się dużym pąkiem zimującym a reszta rośliny obumiera.

space

Liście asymilacyjne równowąsko-lancetowate, do 4 mm długości i 1 mm szerokości, całobrzegie. Tworzy także nieduże rozmnóżki — pąki przybyszowe w kątach liści.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.139 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
XL
Lycopodiella inundata
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080715.1.kc - Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy); na południowy wschód od Żar
080715-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/na południowy wschód od Żar/ #1
znalezisko 20090524.4.jkr - Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy); Antoniów k/Dąbrowy Górniczej
090524-4
leg. Jerzy Kruk
/Antoniów k/Dąbrowy Górniczej/ #3
znalezisko 20111101.1.mlc - Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy); Bratkowice k. Głogowa Małopolskiego, ok. 10 km na NW od Rzeszowa
111101-1
leg. Marcin Łuczak
/Bratkowice k. Głogowa Małopolskiego, ok. 10 km na NW od Rzeszowa/ #6
znalezisko 20040606.1.am; Okolice Dąbrowy Górniczej
040606-1
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Dąbrowy Górniczej/ #1