Lycopodiella inundata (L.) Holub

widłaczek torfowy widłak torfowy
Lepidotis inundata (L.) Börner · Lycopodium inundatum L.
na stronie — opis · występowanie
Lycopodiella inundata
pokrój; 06.06.2004, Okolice Dąbrowy Górniczej; copyright © by Antoni Mielnikow
Lycopodiella inundata
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)

opis

Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Pędy krótko płożące się, do ok. 10cm długości, z 1-2 wzniesionymi gałązkami zarodnionośnymi wysokości 2-10cm. Pod koniec wegetacji płożące gałązki zakańczają się dużym pąkiem zimującym a reszta rośliny obumiera.

space

Liście asymilacyjne równowąsko-lancetowate, do 4mm długości i 1mm szerokości, całobrzegie. Tworzy także nieduże rozmnóżki — pąki przybyszowe w kątach liści.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.139 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Lycopodiella inundata
wystepowanie
o mapie występowania
Lycopodiella inundata (widłaczek torfowy)
Nieczęsty. Brzegi torfowisk, mokre piaski przy stawach, zabagnione łąki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.