Salicornia europaea
Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
XL
Salicornia europaea (soliród zielny)
XL
Roślina jednoroczna, 10-35cm wysokości.

space

Kwitnienie sierpień-wrzesień(październik).

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.230 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Salicornia europaea (soliród zielny)
Salicornia europaea (soliród zielny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Salicornia europaea (soliród zielny)
Solniska (obligatoryjny halofit), w miejscach wiosną podmokłych, potem przesychających.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

Salicornia europaea L. ssp. brachystachya (G. Mey.) R. Dahmen et Wissk.

Salicornia brachystachya (G. Mey.) D. König · Salicornia europaea L. (2) · takson nie ujęty w czekliście[491]
Salicornia europaea ssp. brachystachya
Salicornia europaea ssp. brachystachya
Takson wyróżniany niekiedy w randzie podgatunku (lub jako samodzielny gatunek) z solirodu ziemnego (Salicornia europaea), wg IPNI synonimiczny z nim. Użyty w fitosocjologii.

Salicornia procumbens Sm. ssp. procumbens

Salicornia dolichostachya Moss. · takson nie ujęty w czekliście[491]
Salicornia procumbens ssp. procumbens
Salicornia procumbens ssp. procumbens
Takson podawany głównie z wybrzeży Europy Zachodniej i Południowej. Z Polski nie podawany. Pod mianem Salicornia dolichostachya Moss ssp. dolichostachya użyty w fitosocjologii.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Salicornia europaea L. [🔉 sa·li·kor·ni·a e͡ł·ro·pe·a]Salicornia herbacea L.(pl) soliród zielny · solirodek zielny
e͡uropa͡eus, -a, -um (lat., adj.) — europejski (pochodzący z kontynentu Europa)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji