atlas-roslin.pl

Aposeris foetida (L.) Less. [🔉 a·po·se·ris fe·ti·da]

sałatnica leśna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Aposeris foetida
pokrój
Aposeris foetida
rozeta liści
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cichorioideae z głąbikiemkl 1428

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Aposeris foetida (sałatnica leśna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Cichorioideae z głąbikiemkl 1428

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.706 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.109 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.696 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.508+505k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.525 [9]
 • Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.20 [86.8]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.557 [11]
 • Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.404+t1 [85.29]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.308 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.730 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji