atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa walezyjska
Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. valesiaca W.D.J. Koch · Festuca ovina L. ssp. valesiaca (W.D.J. Koch) Kozłowska · Festuca sulcata Hack. var. valesiaca Koch
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
20.05.2012, Gniazdowice k. Proszowic; copyright © by Jerzy Kruk XL
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
XL
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
3D
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
3D
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120520.3.jkr - Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska); Gniazdowice k. Proszowic
120520-3
leg. Jerzy Kruk
/Gniazdowice k. Proszowic/ #8, 3.3D
znalezisko 20111029.51.js - Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
111029-51
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Glaucantha/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba bardzo sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie