atlas-roslin.pl

Gentianella ciliata (L.) Borkh. [🔉 gen·ti·a·nel·la *]

goryczuszka orzęsiona, goryczka orzęsioina
Gentiana ciliata L. [🔉 gen·ti·a·na *] · Gentianopsis ciliata (L.) Ma [🔉 gen·ti·a·nop·sis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
pokrój
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
kwiat z góry
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
znamię słupka
Gentianella ciliata
Gentianella ciliata
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
forma o białych kwiatach
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianella (goryczuszka)kl 5187

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.192 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Gentianella ciliata
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#1
am.970923-1
leg. Antoni Mielnikow
/Upłaz Kalacki (Tatry)/
#1
am.020914-1
leg. Antoni Mielnikow
/ok. Ustronia/
#1
bg.040805-1
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie/
#4
pb.051028-1
leg. Przemysław Baraniecki
/ok. Wojcieszowa Górnego/
#5
kc.080907-2
leg. Krzysztof Ciesielski
/czerwony szlak na Przysłop Miętusi, Tatry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji