atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.178); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gentiana cruciata L. [🔉 gen·ti·a·na *]

goryczka krzyżowa
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Donautal, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Gentiana cruciata
pokrój
Gentiana cruciata
grupa kwitnących roślin
Gentiana cruciata
pokrój
Gentiana cruciata
szczyt pędu z kwiatami
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata
kwiaty
Gentiana cruciata
kwiat
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
pokrój rośliny przed kwitnieniem
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
pąki kwiatowe
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
nakrzyżległy układ liści i pąki kwiatowe
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5183

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.178 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
wysokość: 20 – 40 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100821.1.sm - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz
100821-1
leg. Michał Smoczyk
/ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz/ #3
znalezisko 00010000.09_1b9.jmak - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); Donautal, Niemcy
09_1b9
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #8
znalezisko 20040704.5.am; Zbrosławice
040704-5
leg. Antoni Mielnikow
/Zbrosławice/ #4
znalezisko 20190725.2.kkcz - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); woj. świętokrzyskie, rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie
190725-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. świętokrzyskie, rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie/ #10