takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.178); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Gentiana cruciata L.

goryczka krzyżowa
Gentiana cruciata
pokrój; Radomice, Pogórze Izerskie; copyright © by Jerzy Majdan
Gentiana cruciata
grupa kwitnących roślin
Gentiana cruciata
szczyt pędu z kwiatami
Gentiana cruciata
pokrój
Gentiana cruciata
kwiaty
Gentiana cruciata
kwiat
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
pokrój rośliny przed kwitnieniem
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
pąki kwiatowe
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
nakrzyżległy układ liści i pąki kwiatowe

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.178 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 20-40 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100821.1.sm - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz
sm.100821-1
leg. Michał Smoczyk
/ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz/ #3
znalezisko 00010000.09_1b9.jmak - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa); Donautal, Niemcy
jmak.09_1b9
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #8
znalezisko 20040704.5.am; Zbrosławice
am.040704-5
leg. Antoni Mielnikow
/Zbrosławice/ #4