atlas-roslin.pl

Gentiana cruciata L. [🔉 gen·ti·a·na *]

goryczka krzyżowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata
pokrój
Gentiana cruciata
grupa kwitnących roślin
Gentiana cruciata
pokrój
Gentiana cruciata
szczyt pędu z kwiatami
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata
kwiaty
Gentiana cruciata
kwiat
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
pokrój rośliny przed kwitnieniem
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
pąki kwiatowe
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
nakrzyżległy układ liści i pąki kwiatowe
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5183

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.178 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5183

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
coś nie tak - treść akapitu bez treści
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentiana (goryczka)kl 5183

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

#8
jmak.09_1b9
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
#3
sm.100821-1
leg. Michał Smoczyk
/ziemia kłodzka, Krowiarki, wzgórze Sędzisz/
#4
am.040704-5
leg. Antoni Mielnikow
/Zbrosławice/
#10
kkcz.190725-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. świętokrzyskie, rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.107 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.16 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.522 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.359 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.382 [9]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.66+69 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.389 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.568 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.61 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.601 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji