atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.269); b/wył. gosp. (§8.1)

Primula auricula L.

pierwiosnek łyszczak pierwiosnka łyszczak
Primula auricula
22.05.2001, Tatry (Dolina Białego); copyright © by Antoni Mielnikow
Primula auricula
grupa roślin
Primula auricula
kwiaty w zbliżeniu
Primula auricula
pokrój
Primula auricula
pokrój
Primula auricula (pierwiosnek łyszczak)
Primula auricula (pierwiosnek łyszczak)
Primula auricula (pierwiosnek łyszczak)
cechy diagnostyczne w kluczu:Primula (pierwiosnek)kl 5135

krótki opis

Bylina. Liście w różyczce, 5 – 12 cm długości, nieco mięsiste, gładkie, o brzegu gładkim, ząbkowanym lub piłkowanym, chrząstkowato obrzeżone, często mniej lub bardziej omączonej powierzchni. Głąbik 5 – 15 (25) cm wysokości. Kwiaty w 2 do 20 w baldachu; szypułki kwiatów krótsze od kwiatów lub tak samo długie. Korona kwiatowa żółta, talerzykowata, do ±30 mm średnicy; rurka kwiatowa walcowata, do 12 mm długości. Kwiaty wonne o zapachu przypominającym wanilię lub morelę. Kwitnienie od kwietnia do czerwca.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.269 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W XIX wieku zostało jednokrotnie podane znalezisko w Pieninach. Od tego czasu nie był tam potwierdzony, a jest to roślina trudna do przeoczenia.
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje w Tatrach na skałach wapiennych od regli po najwyższe szczyty. Występuje jeszcze w Alpach, Apeninach i w zachodniej części Bałkanów. Poza tym rzadko uprawiana, bo wymagająca i trudna, bylina ozdobna do alpinariów. Pod nazwą Primula auricula hort. są sprzedawane liczne ogrodowe odmiany mieszańcowe pierwiosnka łyszczaka (Primula auricula) i pierwiosnka szorstkiego (Primula hirsuta) których właściwą nawą jest pierwiosnek omszony (Primula ×pubescens).

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże ubogie
Trudna w uprawie bylina do wapiennych alpinariów, dla zaawansowanych kolekcjonerów roślin piętra alpejskiego. Sadzić należy w szczelinach skalnych. W obrocie ogrodniczym pod nazwą Primula auricula są oferowane liczne odmiany mieszańcowe pierwiosnka łyszczaka (Primula auricula) z pierwiosnka szorstkiego (Primula hirsuta) - ich uprawa jest znacznie łatwiejsza niż gatunkowego pierwiosnka łyszczaka (Primula auricula) i jest opisana na stronie z właściwą nazwą tych mieszańców — pierwiosnek omszony (Primula ×pubescens).

space

alpinarium
wysokość: do 15 cm
kwitnienie: od kwietnia do czerwca

≈ odmiany i dostępność (#2/3)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

mieszańce Primula auricula L.

Primula ×venusta
Primula auricula × carniolica
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Primula carniolica
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Primula ×pubescens · pierwiosnek omszony
Primula auricula
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Primula hirsuta · pierwiosnek szorstki
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]