takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek

chaber ostrołuskowy chaber łuskowy
Centaurea jacea L. ssp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek · Centaurea macroptilon Borbás ssp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Soó · Centaurea oxylepis Wimm. et Grab.
na stronie — występowanie · znaleziska