atlas-roslin.pl

Valeriana angustifolia Tausch [🔉 wa·le·ri·a·na *]

kozłek wąskolistny
Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr.) Nyman [🔉 wa·le·ri·a·na of·fi·ci·na·lis sub·spe·ci·ēs kol·l·na] · Valeriana stolonifera Czern. ssp. angustifolia Soó [🔉 wa·le·ri·a·na sto·lo·ni·fe·ra sub·spe·ci·es *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia (kozłek wąskolistny)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Valeriana angustifolia (kozłek wąskolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Valeriana angustifolia (kozłek wąskolistny)
Rzadki, głównie na południu Polski. Suche murawy, zbocza.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Valeriana angustifolia Tausch [🔉 wa·le·ri·a·na *]Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr.) Nyman [🔉 wa·le·ri·a·na of·fi·ci·na·lis sub·spe·ci·ēs kol·l·na] · Valeriana stolonifera Czern. ssp. angustifolia Soó [🔉 wa·le·ri·a·na sto·lo·ni·fe·ra sub·spe·ci·es *](pl) kozłek wąskolistny
stolonifer, stolonifera (lat., adj.) — posiadający (dosłownie niosący, lat. -fer) rozłogi (lat. stolo, stolonis)
collnus, -a, -um (lat., adj.) — przy lub na wzgórzach, na terenie pofałdowanym; lat. collis,-is (m) - wzgórze
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji