atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Valeriana angustifolia Tausch [🔉 wa·le·ri·a·na *]

kozłek wąskolistny
Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr.) Nyman · Valeriana stolonifera Czern. ssp. angustifolia Soó
Valeriana Valeriana Valeriana ValerianaValerianakozłek bzowy (Valeriana excelsa)kozłek dwupienny (Valeriana dioica)
N
Valeriana angustifolia
04.05.2004, murawa Kąty II k. Zamościa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia
Valeriana angustifolia (kozłek wąskolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Valeriana (kozłek)kl 5665

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Valeriana angustifolia (kozłek wąskolistny)
Rzadki, głównie na południu Polski. Suche murawy, zbocza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Valeriana angustifolia Tausch [🔉 wa·le·ri·a·na *]Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr.) Nyman [🔉 * of·fi·ci·na·lis], Valeriana stolonifera Czern. ssp. angustifolia Soó [🔉 wa·le·ri·a·na sto·lo·ni·fe·ra sub·spe·ci·es *](pl) kozłek wąskolistny
(lat.) stolonifer, stolonifera adj.
posiadający (dosłownie niosący, lat. -fer) rozłogi (lat. stolo, stolonis)