takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Valeriana angustifolia Tausch

kozłek wąskolistny
Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr.) Nyman · Valeriana stolonifera Czern. ssp. angustifolia Soó