atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Thymus pulegioides L. [🔉 *o·i·des]

macierzanka zwyczajna
Thymus montanus Waldst. et Kit. non Crantz · Thymus pulegioides L. ssp. montanus (Waldst. et Kit.) Ronn. in Hayek
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
kwiatostany; 13.05.2007, Garb Pińczowski; copyright © by Błażej Gierczyk
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
pędy i liście
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
kwiatostan
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
kwiatostan
Thymus pulegioides
kwiatostan; zbiorowisko: murawa kserotermiczna (Cl. Cl.Festuco-Brometea)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Thymus (macierzanka)kl 5328

występowanie

Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna)
pokrój

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_8_19.jmak - Thymus pulegioides (macierzanka zwyczajna); ogr.zielny Niemcy
10_8_19
leg. Jarosław Makowski
/ogr.zielny Niemcy/ #4

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

mieszaniec Thymus pulegioides L.

Thymus ×citriodorus · macierzanka cytrynowa
Thymus ×citriodorus
takson uprawiany [24]
Thymus vulgaris · macierzanka tymianek
tymianek pospolity, (potocznie: tymianek właściwy)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]