atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Lavatera thuringiaca L. [🔉 la·wa·te·ra *]

ślazówka turyngska
Malva thuringiaca (L.) Vis.
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
kwiatostany; 20.08.2011, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Lavatera thuringiaca
Lavatera thuringiaca
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
XL
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
XL
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
po usunięciu korony

opis

Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
rozłupnia z dojrzałymi owockami
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
rozłupki
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
nasiona
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
kieliszek (o trzech, zrośniętych do połowy listkach) i kielich na młodym owocu
Bylina. Korzeń palowy.

Pęd wzniesiony, rozgałęziający się u nasady, 50 – 120 (200) cm wysokości. Łodyga u nasady często drewniejąca, obła; w dole zwykle przebarwiona ciemnopurpurowo i z rzadkimi włoskami prostymi, góra pędu gęsto owłosiona, z włoskami gwiazdkowatymi i wiązkowymi.

Liście długoogonkowe (ku górze z krótszymi ogonkami, mniejszą blaszką liściową, słabiej podzieloną). Dolne liście łodygowe sercowato okrągławe, co najwyżej płytko 5-wrębne, w nasadzie ucięte lub płytko sercowate. Środkowe liście 5-klapowe, ze środkową łatką wydłużoną. Górne liście łodygowe 3-klapowe, ze środkową łatką wydłużoną. Brzeg nieregularnie karbowany. Górna powierzchnia ±gęsto pokryta włoskami prostymi i dwudzielnymi; spód gęsto pokryty włoskami gwiazdkowatymi i wiązkowymi. Ogonek liściowy także owłosiony włoskami prostymi i wiązkowymi. Przylistki podługowato trójkątne, do 5 mm długości, owłosione, nietrwałe (zwłaszcza przy dolnych liściach).

Kwiaty w górnym odcinku pędu, wyrastają pojedynczo w pachwinach liści; ich szypułki krótsze od podpierających liści, pod kieliszkiem z perykladium. Rozkwitające i rozwinięte kwiaty skupione miotlasto w górze pędu (początkowo przewyższając liście), razem z przekwitniętymi i owocami tworzą groniasty kwiatostan.

Kieliszek o trzech zrośniętych do ok. 1/3 listkach, krótszych ok. 1/3 od działek, zakończonych ostką; gęsto pokryty włoskami gwiazdkowatymi i wiązkowymi. Kielich o trójkątnych działkach, 12 – 15 mm długości, zrośniętych do połowy, bardzo gęsto pokryty włoskami wiązkowymi. Kielich i kieliszek powiększają w miarę dojrzewania owocu.

Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
3D
pręcikowie, rurka pręcikowa pokryta długimi prostymi włoskami

Płatki duże, odwrotniejajowate, głęboko wykrojone, 24 – 45 mm długości i ok. 20 – 34 mm szerokości, 3 – 4× dłuższe od kielicha, zwężone klinowato, paznokieć gęsto orzęsiony; ciemnoróżowe z ciemniejszymi żyłkami, wysuszone ±zachowują barwę, są wtedy bladofioletowe. Rurka pręcikowa gęsto pokryta długimi, odstającymi włoskami prostymi.

Rozłupnia z 18 – 24 rozłupkami, 8 – 9 mm średnicy, okryta przez kielich. Stylopodium niskostożkowate, nie zasłania od góry rozłupek, promieniście żebrowane. Rozłupki nerkowate, do 3 mm wysokości i długości, na grzbiecie gładkie, z listwą środkową, zaokrąglona, owocnia na bokach (niemal) gładka, u dojrzałych owocków ±rozpadnięta. Nasiona nerkowate, na bokach wklęśnięte, gładkie, czarnobrązowe.

U nas kwitnie do (czerwca) lipca do września (października).

zmienność

W Europie Środkowej, w tym u nas, rośnie tylko mało zmienny podgatunek typowy. W całym areale występowania (po Azję Środkową) gatunek silnie zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska)
Rzadka; najczęstsza w pasie wyżyn.

Ciepłe zarośla, suche wzgórza, przydroża, termofilne okrajki. Preferuje miejsca żyzne, suche; znosi zasolenie; często na glebach wapiennych.

Także uprawiana jako roślina ozdobna, zwłaszcza przydatna na glebach suchych, na ciepłych stanowiskach. Światłolubna, źle znosi zacienienie.

Stanowi pożytek pszczeli (wydajność miodowa ok. 170kg/ha).

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny
wysokość: do 1.5 m
kwitnienie: od lipca do września

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110820.1.11 - Lavatera thuringiaca (ślazówka turyngska); Siechnice
110820-1
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/ #27, 11.3D