atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Briza media L. [🔉 bri·za *]

drżączka średnia
Briza media (drżączka średnia)
kłos; 10.08.2008, łąka pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Briza media
Briza media
kłoski
Briza media
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)
Briza media (drżączka średnia)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina kępkowa; pospolita; łąki, pastwiska.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.255.jmak - Briza media (drżączka średnia); Niemcy
255
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #1
znalezisko 00010000.34.bl
34
leg. Barbara Łotocka #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Briza media (drżączka średnia)
🌱
Rodzima wieloletnia trawa luźnokępkowa, z krótkimi rozłogami.

space

Odmiany uprawne o odmiennie zabarwionych liściach.

wysokość: 30 – 80 cm
kwitnienie: od sierpnia do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: bez większych wymagań • przeciętna ogrodowa • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje lekko kwaśne
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym. Dobrze rośnie na glebach różnego rodzaju, byle nie trwale podmokłych. Znosi zarówno krótkie susze, jak i krótkie podtopienia.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu [jesienią lub wiosną]
przez podział [latem lub jesienią (sierpień – wrzesień)]

≈ odmiany i dostępność (#5/12)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #5)