atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potentilla recta L. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik wyprostowany
Potentilla pilosa Willd.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
17.07.2008, Pieniny; copyright © by Jerzy Kruk
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potentilla recta
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Dość częsty, na południu Polski. Suche murawy, skały, miejsca ruderalne.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
W uprawie ozdobna odmiana Warrenii o bardziej intensywnie żółtych kwiatach.
ogród naturalistyczny
wysokość: do 50 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080717.6.jkr - Potentilla recta (pięciornik wyprostowany); Pieniny
080717-6
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny/ #6
znalezisko 20090620.16.pkob - Potentilla recta (pięciornik wyprostowany); okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie
090620-16
leg. Piotr Kobierski
/okolice Jankowej Żagańskiej, woj. lubuskie/ #2
znalezisko 20080719.1.sk; Makowa, Pogórze Przemyskie
080719-1
leg. Stanisław Kucharzyk
/Makowa, Pogórze Przemyskie/ #3
znalezisko 20080524.2.psk; na murawie ciepłolubnej w parku Natolin w Warszawie
080524-2
leg. Piotr Sikorski
/na murawie ciepłolubnej w parku Natolin w Warszawie/ #4
  
↓nielistki z 10 – 15 ząbkami, płatki jasnożółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Kwiaty jasnożółte (cytrynowe) lub siarkowo żółte (żółte - jasnoochrowe); płatki wyraźnie większe od działek, do 2×.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  ssp. recta
  
  
↑nie listki z 7 – 10 ząbkami, płatki intensywnie żółte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kwiaty żółtkowożółte, intensywnie żółte; płatki krótsze lub równe działkom.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
  ssp. obscura (Willd.) H. Rchb. ex Rothm. ≡ P. obscura Willd.