takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Saxifraga adscendens L.

skalnica dwuletnia
na stronie — występowanie