atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Rorippa austriaca (Crantz) Besser

rzepicha austriacka
Rorippa Rorippa Rorippa RorippaRoripparzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia)rzepicha węgierska (Rorippa ×hungarica)
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
14.06.2019, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk XL
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rorippa (rzepicha)kl 3943

występowanie

Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
XL
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190614.1.jkr - Rorippa austriaca (rzepicha austriacka); Kraków
190614-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #4