atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Rorippa austriaca (Crantz) Besser [🔉 ro·rip·pa *]

rzepicha austriacka
Rorippa Rorippa Rorippa RorippaRoripparzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia)rzepicha węgierska (Rorippa ×hungarica)
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
14.06.2019, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk XL
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rorippa (rzepicha)kl 3943

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190614.1.jkr - Rorippa austriaca (rzepicha austriacka); Kraków
190614-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #4

mieszańce Rorippa austriaca (Crantz) Besser

Rorippa ×hungarica · rzepicha węgierska
Rorippa amphibia × austriaca
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
wystepowanie
Rorippa amphibia · rzepicha ziemnowodna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Rorippa ×armoracioides · rzepicha chrzanolistna
Rorippa terrestris · Rorippa austriaca × sylvestris
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Rorippa sylvestris · rzepicha leśna
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]