atlas-roslin.pl

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz

rzodkiewnik Hallera, gęsiówka Hallera · rzeżusznik Hallera
Arabis halleri L. [🔉a·ra·bis *] · Cardaminopsis halleri (L.) Hayek [🔉 kar·da·mi·nop·sis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
Arabidopsis halleri ssp. halleri (rzodkiewnik Hallera typowy)
różyczki liści
Arabidopsis halleri (rzodkiewnik Hallera)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Cardaminopsis (rzeżusznik)kl 8363
cechy diagnostyczne w kluczu:Cardaminopsis (rzeżusznik)kl 8363
W obrębie gatunku wyróżnianych jest 5 podgatunków, m.in. zróżnicowane zasięgiem geograficznymi, z nich trzy występują na terenie Polski. /Šrámková G. et al., 2019 — Phylogeography and taxonomic reassessment of Arabidopsis halleri – a montane species from Central Europe [493]/

space

rzodkiewnik Hallera tatrzański (Arabidopsis halleri ssp. tatrica) (Pawl.) Kolník występuje w Karpatach Zachodnich,

space

ssp. occidentalis Šrámková et Marhold występuje w Alpach Zachodnich,

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Cardaminopsis (rzeżusznik)kl 8363

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Arabidopsis halleri (rzodkiewnik Hallera)
Arabidopsis halleri ssp. tatrica (rzodkiewnik Hallera tatrzański)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arabidopsis halleri (rzodkiewnik Hallera)
Rzadka, gatunek górski, poza tym na południu Polski. Łąki, widne lasy, zarośla.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Cardaminopsis (rzeżusznik)kl 8363

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Šrámková G. et al., 2019 — Phylogeography and taxonomic reassessment of Arabidopsis halleri – a montane species from Central Europe [493]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.120 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.204 [16.4II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.191 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.169 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.101 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1119 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.164 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.352 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.212 [3]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1106890-2
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:997556-1
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77084253-1
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji