atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Gentianales » Fam. Gentianaceae »

Swertia perennis L. [🔉 swer·ti·a pe·ren·nis]

niebielistka trwała, swercja trwała
Sweertia perennis L. [🔉 *pe·ren·nis]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Swertia perennis (niebielistka trwała)
Swertia perennis (niebielistka trwała)
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianaceae (goryczkowate)kl 5169

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.190 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Swertia perennis (niebielistka trwała)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Swertia perennis (niebielistka trwała)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianaceae (goryczkowate)kl 5169
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianaceae (goryczkowate)kl 5169

Swertia perennis L. ssp. alpestris (Baumg. ex Fuss) Simonk.
niebielistka trwała alpejska

swercja trwała alpejska · Swertia alpestris Baumg. ex Fuss · Swertia perennis L. ssp. alpestris (Baumg.) Domin et Podp. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona ścisła (1.190); wymaga ochr. czynnej
cechy diagnostyczne w kluczu:Gentianaceae (goryczkowate)kl 5169

wybrane okazy · selected collections

#4
and.050727-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/Gęsia Szyja, Tatry/
#5
m.am_7
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.79 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.34 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.521 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.361+358k [15]
 • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.82 [86.3]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.388 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.630+t34 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.67 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.606 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.470 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji