Polygonatum verticillatum
Polygonatum verticillatum
młody pęd; liście w nibyokółkach liściowych
Polygonatum verticillatum
pędy
Polygonatum verticillatum
kwiaty
Polygonatum verticillatum
pęd z owocami
Polygonatum verticillatum
pokrój
Polygonatum verticillatum
okółek kwiatów
Polygonatum verticillatum
pokrój
Polygonatum verticillatum
zbliżenie
Polygonatum verticillatum
zbliżenie
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonatum (kokoryczka)kl 1713

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Nieczęsta; lasy.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonatum (kokoryczka)kl 1713

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
🌱
wysokość: do 30 cm
kwitnienie: od maja do czerwca
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonatum (kokoryczka)kl 1713

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
cechy diagnostyczne w kluczu:Polygonatum (kokoryczka)kl 1713

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.584 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.789 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.546 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.683 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.259 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.208 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.605 [11]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.459 [85.4]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.71 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.807 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji