atlas-roslin.pl

Sparganium erectum L. emend. Rchb. s. str. [🔉 * e·re·ktum]

jeżogłówka gałęzista
Sparganium ramosum Curtis [🔉 spar·ga·ni·um rā·m·sum] · Sparganium ramosum Huds. [🔉 spar·ga·ni·um rā·m·sum] · Spargarnium erectum L. ssp. erectum [🔉 * e·re·ktum]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sparganium erectum
Sparganium erectum
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostany, żeńskie (na dole) z kwitnące (s.s.)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostan żeński w przekroju
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostan męski w przekroju
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostany męskie
Sparganium erectum
Sparganium erectum
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
szczyt rośliny z kwiatostanami żeńskimi (większe na dole) i męskimi (mniejsze na górze)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
szczyt rośliny z kwiatostanami żeńskimi (większe na dole) i męskimi (mniejsze na górze)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
kwiatostan żeński
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
XL
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
XL
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
Dość częsta. Brzegi wód (forma typowa - wód stojących).
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

↓nieowoc najszerszy w środku górnej, czapeczkowatej części, wyraźnie oddzielonej od dolnej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pestka z zaokrągloną nasadą, otoczona luźnym miękiszem gąbczastym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niegórna część owocu szeroka, prawie płaska lub krótko piramidalna
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
XL
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga 35-100 cm długości.
  ssp. erectum

Wody, zwykle stojące.

↑nie górna część owocu cebulasto wypukła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liści żywozielone; rośliny 30-85 cm wysokości.
  ssp. microcarpum (Neuman) Domin

Na północy?

↑nie owoc wrzecionowaty (górna część nie jest wyraźnie czapeczkowato nasadzona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pestka w nasadzie stożkowato zwężona, osadzona w ± sztywnej tkance.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieowoc wrzecionowatoelipsoidalny
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście często nieco przewisłe, szarozielone, do 120 cm długości. Łodyga 40-85 cm wysokości.
▶ Sparganium neglectum Beeby (jeżogłówka zapoznana)
wystepowanie - Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
syn. Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) Sch. et Thell. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód płynących.
↑nie owoc odwrotniejajowato-kulisty
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
XL
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Prawdopodobnie mieszaniec: ssp. erectum × jeżogłówka zapoznana (Sparganium neglectum).
▶ Sparganium erectum L. ssp. oocarpum (Čelak.) Domin
takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście)[491]

wybrane okazy · selected collections

#5
bl.030613-2
leg. Barbara Łotocka
#3
bl.030616-14
leg. Barbara Łotocka
#4
sm.080629-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Jezioro Rzepsko koło Rzepina/
#3 XL
jkr.000719-KRA337317
leg. M. Nobis
/Mirzec, EE4711/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
🌱
Rodzima bylina płytkowodna o oryginalnych kulistych, jeżowatych kwiatostanach i owocostanach. Do sadzenia w strefie bagiennej lub płytkiej (do 20 cm) oczek wodnych. Z uwagi na ekspansywność (dużo długich rozłogów) sadzić w pojemnikach.
wysokość: 0.3 – 1.2 m
kwitnienie: od czerwca do lipca (sierpnia)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ↭ ekspansywna

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • żyzność — podłoże żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

3 – 1 szt./m2 • rozstawa: 58 – 100 cm
z nasion
przez podział [wiosną (długie rozłogi!)]

🌱 🌸
opcje Bazaru

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Sparganium erectum L. emend. Rchb. s. str. [🔉 * e·re·ktum]Sparganium ramosum Curtis [🔉 spar·ga·ni·um rā·m·sum] · Sparganium ramosum Huds. [🔉 spar·ga·ni·um rā·m·sum] · Spargarnium erectum L. ssp. erectum [🔉 * e·re·ktum](pl) jeżogłówka gałęzista
rāmsus, -a, -um; rāmōsissimus (lat., adj.)
gałęzisty, silnie rozgałęziony; przymiotnik od rzeczownika ramus, -i - gałęź; stopień najwyższy ramosissimus, -a, -um
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.933 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.610 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.681 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.322 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.588 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.731 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.274 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.958 [3]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.368 [39]
 • Ziętek H., 2008 — Rośliny w oczkach wodnych p.147 [423]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji