takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Trifolium rubens L.

koniczyna długokłosowa
Trifolium rubens
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Trifolium rubens
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
Trifolium rubens (koniczyna długokłosowa)
Trifolium rubens
Trifolium rubens

cechy charakterystyczne

Byliny z pełzającym kłączem. Pędy wzniesione, 20-60(100)cm wysokości, pojedyncze lub słabo rozgałęzione. Roślina naga, jedynie ząbki kielicha owłosione i na pozostałych częściach rośliny pojedyncze długie włoski.

Listki wąskoeliptyczne do podługowatych, płytko i ostro piłkowane. Przylistki zrośnięte w ponad połowie, nieprzyrośnięta część wąsko lancetowata.

Kwitnąca główka wydłużone walcowate, do (3)4-7cm długości. Kielichy 15-20-nerwowe. Korona ciemno purpurowa, 15mm długości.

space

występowanie

Trifolium rubens
Trifolium rubens
wystepowanie
o mapie występowania
Suche murawy, widne lasy liściaste i ich skraje, zarośla. Na glebach zasobnych w wapń lub obojętnych, suchych, ciepłych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.