atlas-roslin.pl

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai [🔉 rej·no͡u·tri·a *]

rdestowiec sachaliński, falopia sachalińska · rdest sachaliński
Polygonum sachalinense F. Schmidt [🔉 po·li·go·num *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
XL
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
XL
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
XL

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
Gatunek z Azji Wschodniej, rosnący tam wzdłuż wąwozów i cieków w górach od Sachalinu do Japonii. W Europie uprawiany od drugiej połowy XIX w. jak bylina ozdobna i miododajna. Szybko dziczejący z uprawy, inwazyjny, i znacznie ekspansywny.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1903r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 19pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

#1
js.130421-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
🌱
wysokość: do 3 m
kwitnienie: od września do października

wymagania i uprawa

Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
🌸
🔆 miejsce: ↭ ekspansywna

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.366 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.128 [16.3II]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.153 [86.9]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.699a [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.131 [11]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.701 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.98 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.95 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji