atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai [🔉 rej·no͡u·tri·a *]

rdestowiec sachaliński, falopia sachalińska, rdest sachaliński
Polygonum sachalinense F. Schmidt
Reynoutria Reynoutria Reynoutria Reynou…Reynoutriardestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica)rdestowiec pośredni (Reynoutria ×bohemica)
🌸🌱
Reynoutria sachalinensis
08.09.2002, Kołobrzeg, nieużytek; copyright © by Marek Snowarski XL
Reynoutria sachalinensis
pęd z liśćmi
Reynoutria sachalinensis
XL
kwiaty
Reynoutria sachalinensis
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
3D
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
3D

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Reynoutria sachalinensis
XL
nieużytek porośnięty w znacznej mierze przez R. sachalinensis i wierzby (szarozielone), widoczne słupki ogrodzenia dają pojęcie o wysokości zarośli
Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
Gatunek z Azji Wschodniej, rosnący tam wzdłuż wąwozów i cieków w górach od Sachalinu do Japonii. W Europie uprawiany od drugiej połowy XIX w. jak bylina ozdobna i miododajna. Szybko dziczejący z uprawy, inwazyjny, i znacznie ekspansywny.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1903r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 19pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120101.3.12 - Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński); Park przy
120101-3
leg. Marek Snowarski
/Park przy "Pałacyku", Wrocław-Leśnica/ #6, 2.3D
znalezisko 20020908.1.02; Kołobrzeg, nieużytek
020908-1
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, nieużytek/ #6
znalezisko 20130421.1.js - Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński); Pogórze Izerskie, k.Wlenia
130421-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Izerskie, k.Wlenia/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
🌱
wysokość: do 3 m
kwitnienie: od września do października

wymagania i uprawa

Reynoutria sachalinensis (rdestowiec sachaliński)
🌸
🔆 miejsce: ↭ ekspansywne

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże żyzne

mieszaniec Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai

wystepowanie
Reynoutria ×bohemica · rdestowiec pośredni
rdest pośredni
Reynoutria japonica × sachalinensis
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
Reynoutria japonica · rdestowiec ostrokończysty »1
falopia japońska, rdest japoński, rdest ostrokończysty, rdestowiec japoński
Polygonum cuspidatum
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]