takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Solidago alpestris Waldst. et Kit.

nawłoć alpejska
Solidago virgaurea L. ssp. alpestris (Waldst. et Kit.) Rchb. · Solidago virgaurea L. ssp. alpestris (Waldst. et Kit.) Willd. · Solidago virgaurea L. ssp. minuta (L.) Arcang. · Solidago virgaurea L. p.p.,