atlas-roslin.pl

Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. [🔉 e·ri·si·mum *]

pszonak pieniński
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
XL
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum
pokrój
Erysimum pieninicum
kwiatostan
Erysimum pieninicum
pokrój
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1482

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.237 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie - Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Endemit Polski i Pienin. Skały wapienne w Pieninach i stanowiska prawdopodobnie antropogeniczne na Podhalu i w Beskidzie Wyspowym.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1482

wybrane okazy · selected collections

#8
bl.B80
leg. Barbara Łotocka
/ogród botaniczny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.155 [16.4II]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1126a [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.334 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.218 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji