atlas-roslin.pl

Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.

pszonak pieniński
Erysimum Erysimum Erysimum ErysimumErysimumpszonak pieniński (Erysimum hungaricum)pszonak sztywny (Erysimum marschallianum)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
26.05.2012, wąwóz Sobczański (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk XL
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
26.06.2009, zamek Czorsztyn (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum
pokrój
Erysimum pieninicum
kwiatostan
Erysimum pieninicum
pokrój
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1482

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.237 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
wystepowanie
o mapie występowania
Endemit Polski i Pienin. Skały wapienne w Pieninach i stanowiska prawdopodobnie antropogeniczne na Podhalu i w Beskidzie Wyspowym.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.B80.bl - Erysimum pieninicum (pszonak pieniński); ogród botaniczny
B80
leg. Barbara Łotocka
/ogród botaniczny/ #8