Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
XL
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum
pokrój
Erysimum pieninicum
kwiatostan
Erysimum pieninicum
pokrój
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.237 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie - Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Endemit Polski i Pienin. Skały wapienne w Pieninach i stanowiska prawdopodobnie antropogeniczne na Podhalu i w Beskidzie Wyspowym.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": priorytetowy takson o znaczeniu wspólnotowym (kod: 2114, lp.261[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — VU – narażony.
Globalnie — VU – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#8
bl.B80
leg. Barbara Łotocka
/ogród botaniczny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji