takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Ulmus minor Mill. emend. Richens

wiąz pospolity wiąz polny
Ulmus campestris auct., non L. · Ulmus carpinifolia Gled. · Ulmus carpinifolia Ruppius ex Suckow
Ulmus carpinifolia
12.05.2003, Tychy; copyright © by Antoni Mielnikow
Ulmus minor
Ulmus carpinifolia
Ulmus minor
listwy korkowe na pędzie
Ulmus minor
liście
Ulmus minor (wiąz pospolity)
pokrój formy krzewiastej
Ulmus minor (wiąz pospolity)
liście
Ulmus minor (wiąz pospolity)
pąki

cechy charakterystyczne

Drzewo lub niski krzew. Pień często rozgałęziony od nasady, tworzy odrośla korzeniowe. Kora początkowo ±gładka, szarobrązowa, z wiekiem spękana na małe prawie prostokątne łuski.

space

Pąki jajowato stożkowate, jednobarwne; łuski w osłoniętych miejscach białawo owłosione, na brzegu często orzęsione.

space

Kwiaty niemal siedzące (szypułki do 1mm); znamię z białymi brodawkami.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Lasy łęgowe, grądy, zarośla, tereny stepowiejące. Na glebach o zmiennym uwilgotnieniu, z preferencją dla zasadowych. Gatunek światłożądny i ciepłolubny.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Jacqueline Hillier’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050329.9.js - Ulmus minor (wiąz pospolity); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, forma krzewiasta w drzewostanie jaworowym
js.050329-9
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, forma krzewiasta w drzewostanie jaworowym/ #3
znalezisko 20110717.95.js - Ulmus minor (wiąz pospolity)
js.110717-95
leg. Jacek Soboń
/cv. Wredei/ #1

Ulmus minor var. suberosa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Formy krzaczaste o gałązkach pokrytych listwami korka, mniejszych liściach, z wierzchu szorstkich. Pojawiają się częściej na stanowiskach słonecznych i suchych.