takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Gnaphalium sylvaticum L.

szarota leśna
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F.W. Schulz
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
pokrój; 05.10.2010, Bieszczady, Wołosate; copyright © by Marek Snowarski
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
pokrój; 02.08.2004, Karkonosze; copyright © by Błażej Gierczyk
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
koszyczek
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
fragment różyczki liściowej
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
koszyczek z niełupkami || 3D
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
koszyczki
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
pokrój
Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)

opis

Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna)
Bylina. Kłącze często rozgałęzione i z licznymi pędami płonnymi. Łodyga pojedyncza, rzadziej rozgałęziona, wzniesiona lub podnosząca się (4)10-60(80) cm wysokości, gęsto ulistniona, cała roślina szaro, filcowato, owłosiona.

space

Kwiatostan złożony z koszyczków, przypominający luźny kłos, zajmuje 1/3-5/6 długości pędu. Podsadki w obrębie całego kwiatostanu, wąsko lancetowate do równowąskich, (1)3-4(6) cm długości i 1-2(2.5) mm szerokości. Najniższe podsadki wyjątkowo dłuższe niż połowa wysokości kwiatostanu.

space

Listki okrywy w (3)4 rzędach, zewnętrzne szerokojajowate, wewnętrzne do wąskolancetowatych, na zewnętrznej stronie nagie, czasami rzadko omszone, U podstawy zielone, zewnętrzne ciemniejsze, wewnętrzne listki okrywy jaśniejsze i bardziej błoniaste, z szerokim błoniastym obrzeżeniem lub na szczycie z brązową plamą lub szerszym brązowawym obrzeżeniem, wewnętrzne listki okrywy często na brzegu różowawo obrzeżone.

space

Niełupki elipsoidalne, 1-1.3(1.6) mm długości, 0.3-0.4 mm szerokości, krótko owłosione, puch kielichowy ponad 3 mm długości, poszczególne pierzaste włoski puchu zrośnięte ze sobą u nasady, pappus odpada od niełupki jako całość.

Kwitnienie od lipca do września (października).

zmienność

Gatunek silnie zmienny jeśli chodzi o wysokość pędów, intensywność ich rozgałęziania, wielkość i owłosienie liści, ilości koszyczków w kwiatostanie, barwie listków okrywy. W szczególności górska odmiana var. pumilum Gaudin ma listki okrywy szeroko ciemnobrunatno obrzeżone. Forma f. stramenticum (Beck) Br. Bl. na wszystkie listki okrywy jasnożółte.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty na terenie całego kraju ale najczęściej na pogórzu, w górach do około 1000 m n.p.m.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gnaphalium norvegicum · szarota norweska

Omalotheca norvegica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Górski gatunek wielce zbliżony cechami do szaroty leśnej (Gnaphalium sylvaticum).

space

Listki okrywy na zewnętrznej stronie omszone do krótko filcowatych, rzadziej nagie; z szerokim obrzeżeniem ciemnobrązowym do czarnego, na brzegu czasami jaśniejszym.

space

Karpaty i Sudety na granicy lasu i powyżej, rzadziej niżej; nie na wapieniu. Preferuje stanowiska wilgotne, niewapienne.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20101005.5.10 - Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna); Bieszczady, Wołosate
101005-5
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady, Wołosate/ #22
znalezisko 20040802.4.bg - Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna); Karkonosze
bg.040802-4
leg. Błażej Gierczyk
/Karkonosze/ #4
znalezisko 20081111.1.jkr - Gnaphalium sylvaticum (szarota leśna); Kraków
jkr.081111-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/ #4