atlas-roslin.pl

Daphne cneorum L. [🔉 daf·ne kne·o·rum]

wawrzynek główkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
pokrój
Daphne cneorum
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
XL
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Daphne (wawrzynek)kl 3267

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.390 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
siedlisko
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Występuje w Europie południowej i środkowej, u nas nieliczne, reliktowe (trzeciorzędowe) stanowiska na północnym-zachodzie zasięgu gatunków. Krzew światłożądny, ciepłolubny, kserofityczny - przystosowany do suchych stanowisk. Rośnie na odkrytych stanowiskach, na glebach przepuszczalnych, zwykle zasadowych, suchych, w widnych lasach sosnowych na wydmach, w murawach na skałach wapiennych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 25% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

cechy diagnostyczne w kluczu:Daphne (wawrzynek)kl 3267

wybrane okazy · selected collections

#6
08 05 04 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wilcza Wola/
#5
08 04 28 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wilcza Wola/
#2
psk.080519-1
leg. Piotr Sikorski
/dąbrowa świetlista w okolicy miejscowości Kovel (Ukraina)/
#2
bg.070525-1
leg. Błażej Gierczyk
/Wilcza Wola/
#2 XL
22 04 30 - 4
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Leśne w Stradomii/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
🌱
Krzewinka lub niski krzew, zimozielona, o wiotkich, pokładających się i zakorzeniających się pędach, zwykle nie przekracza 20cm wysokości, choć stare rozrośnięte egzemplarze mogą sięgać do 30-50cm wysokości i do metra średnicy.

space

👌 uprawa łatwa • 🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty • pachnąca • trująca
wysokość: 10 – 20 (50) cm • szerokość: 30 – 50 cm
kwitnienie: (kwiecień) maj (czerwiec)
cechy diagnostyczne w kluczu:Daphne (wawrzynek)kl 3267

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ciepłe
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna • mineralno-próchniczna • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • preferuje zasadową
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5 • ☔ osłona przed wilgocią (+drenaż)

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie

Krzewinka skalniakowa łatwa w uprawie w sprzyjających warunkach. Stanowisko ciepłe; dla obfitego kwitnienia słoneczne; gleba przepuszczalna, najlepiej o odczynie zasadowym. Unikać przycinania.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

z nasion [owoce rzadko tworzą się; wysiewać jesienią, wymagają zimowej stratyfikacji]
przez sadzonki pędowe odrywane [w lipcu, ukorzeniają się w małym procencie]
przez sadzonki pędowe zdrewniałe [wrzesień, z pędów bocznych, nie dopuszczać do zwiędnięcia, ukorzeniać w piasku]
przez odkłady [czerwiec-lipiec; ukorzeniają się szybko do końca lata]
cechy diagnostyczne w kluczu:Daphne (wawrzynek)kl 3267

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #5) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.356 [71.3]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.189 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.314 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.304+75k [15]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.418 [12]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.324 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.888 [119.4]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.288 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.210 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.15 p.499 [85.15]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.271 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.258 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.381 [3]
 • Dubin J., 2018 — Rośliny ogrodów skalnych. Poradnik ogrodnika amatora. p.89 [426]
 • Terpiński Z., 1984 — Szkółkarstwo ozdobne p.323 [482]
 • Szydło W., 2018 — Szkółkarstwo ozdobne. Wybrane zagadnienia. p.38 [492]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji