atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.390); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Daphne cneorum L. [🔉 daf·ne *]

wawrzynek główkowy
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
04.05.2008, Wilcza Wola; copyright © by Marek Snowarski
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
pokrój
Daphne cneorum
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
XL
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Daphne (wawrzynek)kl 3267

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
siedlisko
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.390 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 25% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080504.1.08 - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); Wilcza Wola
080504-1
leg. Marek Snowarski
/Wilcza Wola/ #6
znalezisko 20080428.1.08 - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); Wilcza Wola
080428-1
leg. Marek Snowarski
/Wilcza Wola/ #5
znalezisko 20080519.1.psk - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); dąbrowa świetlista w okolicy miejscowości Kovel (Ukraina)
080519-1
leg. Piotr Sikorski
/dąbrowa świetlista w okolicy miejscowości Kovel (Ukraina)/ #2
znalezisko 20070525.1.bg - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); Wilcza Wola
070525-1
leg. Błażej Gierczyk
/Wilcza Wola/ #2
znalezisko 20220430.4.22 - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); Arboretum Leśne w Stradomii
220430-4
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Leśne w Stradomii/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
🌱
krzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌺 ozdobne kwiaty

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przepuszczalna • preferuje zasadową

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

mieszańce Daphne cneorum L.

Daphne ×napolitana ‘Stasek’ · wawrzynek neapolitański "Stasek"
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
Daphne sericea · wawrzynek jedwabisty
Daphne collina
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]