takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Reseda lutea L.

rezeda żółta
na stronie — występowanie · znaleziska