Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
pokrój kwitnących roślin; 27.06.2010, Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów; copyright © by Michał Smoczyk
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
kwiat
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
pręciki i szyjka słupka ze znamieniem
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
bulwki w środkowej części łodygi
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
bulwki u podstawy szypułek kwiatowych i pąk kwiatowy
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
dolna część łodygi, widoczne pajęczynowate owłosienie
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.245 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata)
W Polsce występuje na (prawdopodobnie) naturalnych stanowiskach w Sudetach i Karpatach, na łąkach w piętrze reglowym. Pozostałe stanowiska na niżu Polski uważa się za antropogenicznego pochodzenia. Są to najpewniej populacje zdziczałe po uprawach w ogrodach jako cebulowa bylina ozdobna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum · lilia bulwkowata typowa

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony

właściwości i zastosowanie

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 60-120 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 6-7

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100627.2.sm - Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata); Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów
sm.100627-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów/ #8
znalezisko 20040718.1.sm - Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata); Góry Bystrzyckie, Spalona Górna
sm.040718-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Bystrzyckie, Spalona Górna/ #2
znalezisko 20070630.1.sm - Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata); Pogórze Orlickie, Jarków
sm.070630-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Jarków/ #5
znalezisko 20030625.1.jz - Lilium bulbiferum (lilia bulwkowata); Masyw Śnieżnika, między Kamienną a Nowym Waliszowem
jz.030625-1
leg. Jan Zasępa
/Masyw Śnieżnika, między Kamienną a Nowym Waliszowem/ #4