atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.258); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Lathyrus latifolius L.

groszek szerokolistny groszek trwały, lędźwian szerokolistny
Lathyrus megalanthus Steud. · Lathyrus membranaceus C.Presl
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
pokrój; 17.06.2008, Góry Pińczowskie; copyright © by Błażej Gierczyk XL
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Lathyrus (groszek)kl 824
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
Bylina. Kłącza długie, płożące się. Pędy pokładające się lub podnoszące się, 50 – 220 cm długości. Łodygi kanciaste, bruzdowane, dwustronnie oskrzydlone ze skrzydełkami (1)2 – 6 mm szerokości; nagie.

space

Kwiatostany z (4)8 – 15 (18) kwiatami, znacznie dłuższe od liścia wspierającego. Kwiaty purpuroworóżowe, 15 – 20 mm długości. Żagielek od góry różowy, nie zazieleniony.

space

Kwitnienie od (maja)czerwca do sierpnia.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.258 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Zarośla, brzegi lasów, miejsca trawiaste, przydroża, brzegi pół; także uprawiana bylina ozdobna i miejscami dziczejący z uprawy. Z optimum na glebach zasadowych, cięższych, zasobnych w humus, na stanowiskach ciepłych, suchych, nasłonecznionych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny)
⇒ Fabaceae zielne uprawiane
🌱
Uprawiana bylina pnąca, podobna do popularnego groszku pachnącego (Lathyrus odoratus), miejscami zdziczała. Pnące pędy są sezonowe i osiągają do 2.5 m długości; roślina dzięki rozłogom powoli rozrasta się na boki tworząc z czasem spore kępy. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Kwiaty w zależności od odmiany w różnych odcieniach różowopurpurowych lub białe; nie pachną. Ciekawie wyglądają też szeroko oskrzydlone łodygi, funkcję blaszki liściowej przejmują dwa silnie powiększone przylistki, blaszki liściowe są przekształcone w wąsy czepne.

space

wysokość: do 2 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ciepłe
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. Gleba przeciętna, nie nazbyt lekka, dobrze rośnie na cięższych, gliniastych glebach; w okresie wegetacji umiarkowanie wilgotna; odczyn obojętny lub zasadowy. Długowieczna bylina, w pełni mrozoodporna.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu [jesienią lub marzec – kwiecień]

≈ odmiany i dostępność (#4/9)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności nasion (form i odmian #1)

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080617.7.bg - Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny); Góry Pińczowskie
080617-7
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Pińczowskie/ #8
znalezisko 20080706.2.and - Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny); okolice Pińczowa
080706-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Pińczowa/ #7
znalezisko 20120809.3.12 - Lathyrus latifolius (groszek szerokolistny); Kościerzyna
120809-3
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/ #2