takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sesleria tatrae (Degen) Deyl

sesleria tatrzańska
Sesleria sadleriana Janka ssp. tatrae (Degen) Deyl
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Sesleria tatrae
28.07.2008, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)

występowanie

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe”

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne