atlas-roslin.pl

Sesleria tatrae (Degen) Deyl [🔉 ses·le·ri·a *]

sesleria tatrzańska
Sesleria bielzii Schur f. tatrae Degen · Sesleria sadleriana Janka ssp. tatrae (Degen) Deyl
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sesleria Sesleria Sesleria SesleriaSesleriasesleria Bielza (Sesleria bielzii)sesleria błotna (Sesleria caerulea)
🌱
Sesleria tatrae
28.07.2008, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
3D
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
3D

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia