takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sesleria tatrae (Degen) Deyl

sesleria tatrzańska
Sesleria sadleriana Janka ssp. tatrae (Degen) Deyl
Sesleria tatrae
28.07.2008, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)
Sesleria tatrae (sesleria tatrzańska)

występowanie

wymagania i uprawa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne
Grupa użytkowa: