atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Sherardia arvensis L. [🔉 * ar·wen·sis]

rolnica pospolita
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
28.06.2008, Niecka Nidziańska; copyright © by Jerzy Kruk
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
Sherardia arvensis (rolnica pospolita)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rubiaceae (marzanowate)kl 644
kielich wyraźny, 6-ząbkowy, pozostający na owocu

space

kwiaty w szczytowych pęczkach o charakterze główki, otoczone okółkiem z najwyższych liści zrośniętych nasadami

space

występowanie

Sherardia arvensis (rolnica pospolita)
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta, głównie na południu Polski; pola na skałach wapiennych

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120715.1.jmak - Sherardia arvensis (rolnica pospolita); Jura Szwabska, Niemcy
120715-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #1
znalezisko 20210901.4.kkcz - Sherardia arvensis (rolnica pospolita); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #1